Friday, 11 September 2015

What next for Wales?19.00 24/09/2015 - Melville Theatre, Abergavenny


Leanne Wood is visiting Abergavenny as part of her tour of Wales. Come along to hear what Leanne has to say and to share your thought on what the next steps should be for Wales and the Abergavenny area.

Mae Leanne Wood yn ymweld â'r Fenni fel rhan o'i thaith o amgylch Cymru. Dewch draw i glywed beth sydd gan Leanne i'w ddweud ac i rannu'ch barn am be ddylai'r camau nesaf fod ar gyfer Y Fenni ac ar gyfer Cymru.

No comments:

Post a Comment